ပရိညာ (၃) ပါး

၁။ ဉာတပရိညာ - သဘာဝနှင့်တကွ နာမ်နှင့် ရုပ်တခြားစီနေအောင် သိမြင်သော ဉာဏ်။
၂။ တိရဏပရိညာ - ရုပ်၊ နာမ် တို့၏ အနတ္တ တရားသဘောကို သိမြင် ဆုံးဖြတ်နိုင်သော ဉာဏ်။
၃။ ပဟာနပရိညာ - သိမြင်ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက် တဏှာမာန ဒိဋ္ဌိကင်း၍ အလင်းသို့ ရောက်သော ဉာဏ်။