ပညာရကြောင်း (၈) ပါး

၁။ အရွယ်ကောင်းခြင်း။
၂။ အခြံအရံကောင်းခြင်း။
၃။ မေးမြန်းခြင်း။
၄။ အမြဲနေခြင်း။
၅။ အသင့်နှလုံးသွင်းခြင်း။
၆။ စကားဆွေးနွေခြင်း။
၇။ ချစ်သောသူကိုမှီဝဲခြင်း။
၈။ သင့်တင့်သောအရပ်၌ဖြစ်ခြင်း။