မိတ်ဆွေ ကျင့်ဝတ် (၅) ပါး

၁။ ပေးကမ်းချီးမြှင့်၊
၂။ ကိုယ်နှင့် ယှဉ်ထား၊
၃။ စီးပွားဆောင်ရွက်၊
၄။ နှုတ်မြွက်ချိုသာ၊
၅။ သစ္စာမှန်စေ၊ ဝတ်ငါးထွေ၊ ပြုလေမိတ်သဟာ။
(သိင်္ဂါလသုတ်)