သင်္ကြန်စာ၌ ပါသော ဗြဟ္မာမင်း ဦးခေါင်းပိုက်နတ်သမီး (၇) ပါး

၁။ နန္ဒာ နတ်သမီး။
၂။ ကညာ နတ်သမီး။
၃။ ဓံသီ နတ်သမီး။
၄။ ဂေါရဿ နတ်သမီး။
၅။ မဟောရကာ နတ်သမီး။
၆။ ဗြောက်ကာ နတ်သမီး။
၇။ ရဿကာ နတ်သမီး။