ရဟန်းတော်များ ဥပုသ်မပြုမီ ပြုရာသော ပုဗ္ဗကိစ္စ (၅) ပါး

၁။ ဆန္ဒဆောင်ခြင်း။
၂။ ပါရိသုဒ္ဓိ ဆောင်ခြင်း။
၃။ ဥတုကို ကြားခြင်း။
၄။ သိမ်ရောက်သော ရဟန်းတို့ကို ရေတွက်ခြင်း။
၅။ ဘိက္ခုနီမတို့ကို ဆုံးမခြင်း။