မိုးခေါင်ခြင်း အကြောင်း (၅) ပါး

၁။ ကောင်းကင်တွင် အမုန်ပြင်းသောကြောင့် လည်းကောင်း။
၂။ ကောင်းကင်တွင် လေပြင်းသောကြောင့် လည်ကောင်း။
၃။ အသူရိန် နတ်သား လက်ဝါးဖြင့် မိုးရေကို ခံ၍ သမုဒ္ဒရာသို့ သွန်သောကြောင့်လည်းကောင်း။
၄။ ပဇ္ဇုန်နတ်သားသည် စည်းစိမ်၌မြူးထူး၍ သတိမေ့လျော့သောကြောင့်လည်းကောင်း။
၅။ လူတို့ တရားမစောင့်ခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း။