သမီးပေးခြင်း မင်္ဂလာ (၈) မျိုး

၁။ ဗြဟ္မာ - ရာထူးဂုဏ်သိရ် ဓနရှိန်၍ အမျိုးမြတ်သဖြင့် သ္မီးပေးခြင်း။
၂။ ဒဒေယျ - လုပ်ရေးကိုင်တာဖြတ်လတ်၍သဘောကျသဖြင့် သ္မီးပေးခြင်း။
၃။ ကိရိယာ - သူ၏ဥစ္စာ ယူထားမိ၍ ပြန်မဆပ်နိုင်သဖြင့် သ္မီးပေးခြင်း။
၄။ ပညာ - လူလိမ္မာပညာရှိအား သ္မီးလိမ္မာစေရန်ရည်မှန်း၍ သ္မီးပေးခြင်း။
၅။ အသုတ - ပေးသမျှလက်ဆောင်တွေယူပြီး၍ အားနာသဖြင့် သ္မီးပေးခြင်း။
၆။ ဂန္တဗ္ဗာ - မိဘနှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူ၍ ကြည်ဖြူစွာဖြင့် သ္မီးပေးခြင်း။
၇။ အဗ္ဘာဟိတ - နိုင်ထက်ကလူ ဇွတ်အတင်း ယူရမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်၍ သ္မီးပေးခြင်း
၈။ သာမဿာ - လူငယ်ချင်း မှောက်မှောက် မှားမှားဖြစ်၍ မနေသာတော့သဖြင့် သ္မီးပေးခြင်း။

တစ်နည်း

၁။ ဗြဟ္မာ = အမျိုးမြတ်၍ ပေးခြင်း။
၂။ ဒဒေယာ = အသွင်းပေးမည်ဆို၍ ပေးခြင်း။
၃။ ကရေယာ = အမှုလုပ်ဆောင်မည်ဆို၍ ပေးခြင်း။
၄။ သူရာ = ခဲယဉ်းသောအမှုကို ထုတ်ဆောင်မည်ဆို၍ ပေးခြင်း။
၅။ ဥဗ္ဘိဂ္ဂသာ = ထိတ်လန့်၍ ပေးခြင်း။
၆။ ဘဋကာ = မှီခို ခယ နေထိုင်၍ ပေးခြင်း။
၇။ အဗျာဓိတာ = အနာမှလွတ်စေမည်ဆို၍ ပေးခြင်း။
၈။ သာမဿာ = သဘောတူ၍ ပေးခြင်း။