ဘုရားဟူသမျှ မတူကြရာ (၈) ပါး

၁။ အသက်တော်။
၂။ အရပ်တော်။
၃။ အမျိုးဆက်။
၄။ ဒက္ကရစရိယာ။
၅။ ရောင်ခြည်တော်။
၆။ တောထွက်တော်မူရာ စီးသောယဉ်။
၇။ ပွင့်တော်မူရာဗောဓိပင်။
၈။ ပလ္လင်တော်။