ရှင် ရဟန်းမပြုထိုက်သူ (၃၂) ယောက်

၁။ လက်ပြတ်သော သူကို ရှင်ရဟန်းမပြုပေးအပ်။
၂။ ခြေပြတ်သောသူကို ရှင်ရဟန်းမပြုပေးအပ်။
၃။ လက်ခြေပြတ်သောသူကို ရှင်ရဟန်းမပြုပေးအပ်။
၄။ နားပြတ်သောသူကို ရှင်ရဟန်းမပြုပေးအပ်။
၅။ နှာခေါင်းပြတ်သောသူကို ရှင်ရဟန်းမပြုပေးအပ်။
၆။ နား၊ နှာခေါင်း ပြတ်သောသူကို ရှင်ရဟန်းမပြုပေးအပ်။
၇။ ခြေချောင်း၊ လက်ချောင်းပြတ်သောသူကို ရှင်ရဟန်းမပြုပေးအပ်။
၈။ ခြေမ၊ လက်မ ပြတ်သောသူကို ရှင်ရဟန်းမပြုပေးအပ်။
၉။ အကြောပြတ်သောသူကို ရှင်ရဟန်းမပြုပေးအပ်။
၁၀။ ခြေချောင်း၊ လက်ချောင်းပူးနေသောသူကို ရှင်ရဟန်းမပြုပေးအပ်။
၁၁။ ကုန်းသောသူကို ရှင်ရဟန်းမပြုပေးအပ်။
၁၂။ ကွသောသူကို ရှင်ရဟန်းမပြုပေးအပ်။
၁၃။ လည်ပင်းကြီးနာရှိသောသူကို ရှင်ရဟန်းမပြုပေးအပ်။
၁၄။ သံပူကပ်၍ တံဆိပ်ခတ်ထားသောသူကို ရှင်ရဟန်းမပြုပေးအပ်။
၁၅။ ကြိမ်ဒဏ်ပေးခံရသောသူကို ရှင်ရဟန်းမပြုပေးအပ်။
၁၆။ တွေ့ရာအရပ်၌ သတ်ဟူ၍ ကြော်ငြာထားသောသူကို ရှင်ရဟန်းမပြုပေးအပ်။
၁၇။ ခြေထိုင်းသောသူကို ရှင်ရဟန်းမပြုပေးအပ်။
၁၈။ အနာဆိုးရှိသောသူကို ရှင်ရဟန်းမပြုပေးအပ်။
၁၉။ ပရိသတ်ကို ဖျက်ဆီးသောသူကို ရှင်ရဟန်းမပြုပေးအပ်။
၂၀။ မျက်စိတစ်ဖက် ကန်းသောသူကို ရှင်ရဟန်းမပြုပေးအပ်။
၂၁။ ခြေလက် ကောက်သောသူကို ရှင်ရဟန်းမပြုပေးအပ်။
၂၂။ ခြေခွင်သောသူကို ရှင်ရဟန်းမပြုပေးအပ်။
၂၃။ ကိုယ်တစ်ခြမ်းသောသူကို ရှင်ရဟန်းမပြုပေးအပ်။
၂၄။ ဆွံ့သောသူကို ရှင်ရဟန်းမပြုပေးအပ်။
၂၅။ အိုမင်း မစွမ်းသောသူကို ရှင်ရဟန်းမပြုပေးအပ်။
၂၆။ မျက်စိနှစ်ဖက်ကန်းသောသူကို ရှင်ရဟန်းမပြုပေးအပ်။
၂၇။ အ သောသူကို ရှင်ရဟန်းမပြုပေးအပ်။
၂၈။ နားပင်းသောသူကို ရှင်ရဟန်းမပြုပေးအပ်။
၂၉။ ကန်းလည်းကန်း အ လည်း အသောသူကို ရှင်ရဟန်းမပြုပေးအပ်။
၃၀။ ကန်းလည်း ကန်း နားလည်းပင်းသောသူကို ရှင်ရဟန်းမပြုပေးအပ်။
၃၁။ အ လည်း အ နားလည်းပင်းသောသူကို ရှင်ရဟန်းမပြုပေးအပ်။
၃၂။ ကန်းလည်းကန်း၊ အလည်း အသောသူကို ရှင်ရဟန်းမပြုပေးအပ်။

ရှင်ရဟန်း ပြုပေးသော ရဟန်းအား ဒုက္ကဋ် အာပတ်သင့်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
(ဝိနည်း မဟာဝါ ပါဠိတော်)