မိန်းမတို့နှင့် နှိုင်းယှဉ်လောက်သောအရပ် (၈) ပါး

၁။ လမ်းဆုံလမ်းခွ။
၂။ သစ်ပင်ရိပ်။
၃။ ရေဆိပ်။
၄။ တံတား။
၅။ ဈေးလယ်။
၆။ မဏ္ဍပ်။
၇။ ဇရပ်။
၈။ သေတင်းကုပ်။