ရောင်ခြည်တော် (၃) ပါး

၁။ လက္ခဏာရောင်ခြည်တော် - ဖွားတော်မူသည်မှ စ၍ တစ်လံမျှ အတိုင်းအရှည်ရှိ ရောင်ခြည်တော်။
၂။ အသီတိနိစ္စလဌီတိ - ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်က စ၍ အလိုအလျောက် အတောင် ၈၀ လင်းသည်။
၃။ အနန္တဒိသာဖရဏ - အလိုရှိတော်မူ၍ လွှတ်တော်မူလျှင် စကြာဝဠာ တစ်တိုက်လုံး ဖောက်ထွင်းနိုင်သော ရောင်ခြည်တော်။