ရုပ်ဖြစ်ကြောင်းတရား (၄) ပါး

၁။ ကံ - ရှေးကပြုခဲ့သော ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်အကျိုးများ။
၂။ စိတ် - စိတ်နှင့် စေတသိက် (၅၂)ပါးကို ဆို၏။
၃။ ဥတု - ဥဏှ၊ သီတ အပူဓာတ်၊ အအေးဓာတ်ကို ဆို၏။
၄။ အာဟာရ - စားသောက်သော အစားအစာဓာတ်ကို ဆို၏။
(သင်္ဂြိုဟ်)