ပြိတ္တာ (၄) မျိုး

၁။ ပရဒတ္တူပဇီဝိတ ပြိတ္တာ - သူတစ်ပါးတို့ ပေးအပ်သော အစာကိုမှီ၍ အသက်ရှင်သော ပြိတ္တာ။
၂။ ခုပ္ပိပါသိတပြိတ္တာ - ထမင်းငတ်ခြင်း၊ ရေသိပ်ခြင်းဖြင့် နှိပ်စက်အပ်သော ပြိတ္တာ။
၃။ နိဇ္စျာမတဏှိကပြိတ္တာ - အမြဲကျွမ်းလောင်ခြင်းကြောင့် ပူလောင်ခြင်းရှိသော ပြိတ္တာ။
၄။ ကာလကဉ္စီက ပြိတ္တာ - အသူရကာယ်ဟူ၍ သီးခြားခေါ်ဝေါ်အပ်သော ပြိတ္တာ။