ရဟန်းဒုဿီလ၏ ဂုဏ်ကျေးဇူး (၁၀) ပါး

၁။ ဘုရားရှင်၌ ရိုသေခြင်းရှိသည်၊
၂။ တရားတော်၌ ရိုသေခြင်းရှိသည်။
၃။ သံဃာတော်၌ ရိုသေခြင်းရှိသည်။
၄။ သီတင်းသုံးဖော်တို့၌ ရိုသေခြင်းရှိသည်။
၅။ များသောကြားနာခြင်းရှိသည်။
၆။ သီလပျက်စီးသော်လည်း ပရိသတ်သို့ရောက်သော် ရဟန်း၏အသွင်အပြင်ကို ဖြစ်စေခြင်း။
၇။ ကဲ့ရဲ့သောဘေးကို ကြောက်သဖြင့် ကိုယ်နှုတ်ကိုစောင့်စည်းသည်။
၈။ ကမ္မဋ္ဌာန်းသို့ ရှေးရှုသောစိတ်ရှိသည်။
၉။ ရဟန်း၏ အဖြစ်သို့ကပ်သည်။
၁၀။ မကောင်းမှုကိုပြုသော်လည်း ဖုံးလွှမ်း၍ ကျင့်သည်။ ဤ ၁၀ ပါးကား လူ ဒုဿသီလထက် ထူးခြားသာလွန်သည်။