မိန်းမနှင့် မဆက်ဆံထိုက်သူ (၄) ယောက်

၁။ စစ်ချီစစ်တက်သွားသော ယောက်ျား။
၂။ မြွေအလမ္ပာယ်ပြသော ယောက်ျား။
၃။ ရေလမ်းခရီး အမြဲသွားရသော ယောက်ျား။
၄။ ဆင်ထိန်း၊ ဆင်စီး ယောက်ျား။