သားသမီးကျင့်ဝတ် (၅) ပါး

၁။ ကျွေးမွေးမပျက်၊
၂။ ဆောင်ရွက်စီမံ၊
၃။ မွေခံထိုက်စေ၊
၄။ လှူမျှဝေ၍၊
၅။ စောင့်လေမျိုးနွယ်၊ ဝတ်ငါးသွယ်၊ ကျင့်ဘွယ် သားတို့သာ။
(သိင်္ဂါလသုတ်)