မိန်းမတို့၏ အပြစ် (၉) ပါး

၁။ အသုစိ = မစင်ကြယ်ခြင်း။
၂။ ဒုဂန္ဓ = မကောင်းသော အနံ့ရှိခြင်း။
၃။ သဘီရု = အအိပ်ကြီးခြင်း။
၄။ သပဋိဘယ = ကြောက်လန့်တတ်ခြင်း။
၅။ ကောဓန = အမျက်ထွက်လွယ်ခြင်း။
၆။ ဥပနာဟ = ရန်ငြိုးဖွဲ့တတ်ခြင်း။
၇။ သောရဝိသ = ရာဂထူထပ်ခြင်း။
၈။ ဒုဇိဝှ = လျှာနှစ်ခွရှိခြင်း။
၉။ မိတ္တဒုဗ္ဘိ = မိတ်ပျက်လွယ်တတ်ခြင်း။