ပါဏာတိပါတကံ အင်္ဂါ (၅) ပါး

၁။ သတ္တဝါ မှန်ခြင်း။
၂။ သတ္တဝါဟု အမှတ်ရှိခြင်း။
၃။ သေစေလိုခြင်း။
၄။ သေအောင်လုံ့လပြုခြင်း။
၅။ ထိုလုံ့လကြောင့် ချင်း။