ရှစ်ပါးသီလ (၈) ပါး

၁။ ပါဏာတိပါတာ ဝေရမဏိ။
၂။ အဒိန္နာဒါနာ ဝေရမဏိ။
၃။ အဗြဟ္မစရိယာ ဝေရမဏိ - မမြတ်သော မေထုန်အကျင့်ကို ကျင့်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ၏။
၄။ မုသာဝါဒါ ဝေရမဏိ။
၅။ သုရာမေရယမဇ္ဇပမဒဋ္ဌာနာ ဝေရမဏိ။
၆။ ဝိကာလလောဇနာ ဝေရာမဏိ - နေလွဲညစာ စားခြင်းမှ ရှေင်ကြဉ်ပါ၏။
၇။ နစ္စ ဂီတ ဝါဒိတ ဝိသုက ဒဿန မာလဂန္ဓ ဝိလေပန ဓာရဏ မဏ္ဍန ဝိဘူသနဋ္ဌာနာ ဝေရမဏိ - ကခြင်း သီဆိုခြင်း တီးမှုတ်ခြင်း ကြည့်ရှုနားထောင်ခြင်း ပန်းပန်ခြင်း ပေါင်ဒါလိမ်းကျံခြင်း ဆောင်ထားခြင်း မွမ်းမံချယ်သခြင်း တန်ဆာဆင်ခြင်းတို့မှရှောင်ကြဉ်ပါ၏။
၈။ ဥစ္စာသယန မဟာသယနာ ဝေရမဏိ - မြင့်သောနေရာ မြတ်သောနေရာတို့၌နေခြင်း အိပ်ခြင်းမှ ရှောင်ကဉ်ပါ၏။