သိကြားမင်း၏ ပဏ္ဍုကမ္ဗလာ တင်းခြင်း (၄)မျိုး

၁။ သိကြား၏ ကံကုန်၍ ပဏ္ဍုကမ္ဗလာ ပူခြင်း၊ တင်းခြင်း။
၂။ သိကြား၏ သက်တမ်းကုန်၍ ပဏ္ဍုကမ္ဗလာ ပူခြင်း၊ တင်းခြင်း။
၃။ သိကြားအဖြစ် ဆုတောင်းသော ပုဂ္ဂိုလ်များ ပေါ်ပေါက်၍ ပဏ္ဍုကမ္ဗလာ ပူခြင်း၊ တင်းခြင်း။
၄။ ဘုန်းရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ အကျင့်သီလကြောင့် ပဏ္ဍုကမ္ဗလာ မနေသာ၍ ပူခြင်း၊ တင်းခြင်း။
(၅၅၀ - ကဏှဇာတ်)