နစ္စ ဂီတ သိက္ခပုဒ်၏ ကံအင်္ဂါ (၃) ပါး

၁။ ကခြင်း၊ သီခြင်း တို့တွင် တစ်ပါးပါးလည်း ဖြစ်စေ။
၂။ ခွင့်ပြုတော်မူသော အကြောင်းကို ကြဉ်၍ သွားရောက်သည်လည်း ဖြစ်စေ။
၃။ ကြည့်ရှုနားထောင်သည်လည်း ဖြစ်စေ။