ရသ ( ၉) ပါး

၁။ သင်္ဂါရရသ = ချစ်ခင်ခြင်း။
၂။ ဟသာရသ = ရယ်ရွှင်ခြင်း။
၃။ ကရုဏာရသ = သနားကြင်နာခြင်း။
၄။ ရုဒ္ဒရသ = ကြမ်းကြုတ်ခပ်ထန်ခြင်း။
၅။ ဝီရရသ = ရဲရင့်ခြင်း။
၆။ ဘယာနကရသ = ကြောက်ရွံခြင်း။
၇။ ဝိဘစ္ဆရသ = စက်ဆုတ်ခြင်း။
၈။ အဗ္ဘုတရသ = အံဩခြင်း။
၉။ သန္တရသ = ငြိမ်အေးခြင်း။ ( မိဘ၏ အချစ်ဟူသော ဝစ္ဆလျ ' ဝစ္ဆလ' ရသကို ထည်၍ ရသဆယ်ပါးဟုလည်းခေါ်ဆိုသည်)။