မဂ္ဂသစ္စာ၏ အနက် (၄) ချက်

၁။ နိယျာနဠော - သံသရာဝဋ်မှ ထွက်မြောက်ကြောင်းသဘော။
၂။ ဟေတုဠော - လောကုတ္တရာဂုဏ်ကျက်သရေ အပေါင်းတို့၏ ကောင်းစွာ တည်ရာဖြစ်သောသဘော။
၃။ ဒဿနဠော - သစ္စာ ၄ ပါးနှင့် နိဗ္ဗာန်ကို အမြင်ပေါက်ရောက်ခြင်း သဘော။
၄။ အဓိပတေယျဠော - တဏှာ၏ ကျွန်အဖြစ်မှ လွတ်ပြီးလျှင် မိမိအပေါ်တွင် အကြီးအကဲမရှိ အစိုးရခြင်းသဘော။