မိန်းမလက်နက် (၈) ပါး

၁။ မိုတံ = ပြုံးစနဲ့နဲ့ လုပ်ပြခြင်း။
၂။ ဟာသော = အသံထွက်အောင် ရယ်ပြခြင်း။
၃။ ဘယော = ကြောက်ဟန်ဆောင်ပြခြင်း။
၄။ လဇ္ဇာ = ရှက်စနိုးဟန်ဆောင်ပြခြင်း။
၅။ မန္ဒဝါစာ = မပွင့်တပွင့်ပြောခြင်း။
၆။ အဒေက္ခဏာ = မျက်စောင်းထိုးခြင်း။
၇။ ရုဒါစ = ငိုခြင်း။
၈။ ဤသံကလဟာ = ခနိုးခနဲ့ပြောခြင်း။