မင်္ဂလာပန်း (၅) မျိုး

၁။ နေဇာမြက်။
၂။ ဆန်ပန်း။
၃။ မုံညင်း။
၄။ မုလေးပန်း။
၅။ ပေါက်ပေါက်။