နဂါးဒုက္ခ (၅) မျိုး

နဂါးတို့သည် မိမိ၏ သဏ္ဌာန်ကို မစွန့်သောအခါ (၅) ပါး နှင့်အတူတူပင် ဖြစ်သည်။
၁။ နဂါးချင်း မေထုန်မှီဝဲသောအခါ။
၂။ စိတ်ချလက်ချ အိပ်ပျော်သောအခါ။
၃။ ပဋိသန္ဓေ နေစဉ်အခါ။
၄။ အရေဟောင်းကို စွန့်သောအခါ။
၅။ စုတိစိတ် ကျသောအခါ။
(ဤ အချိန်အခါ (၅) မျိုးတွင် တစ်မျိုးမျိုးနှင့် ကြုံတွေ့လာသော အခါ၌ မူရင်း ဇာတိ နဂါး ခန္ဓာကိုယ်သာ ဖြစ်လာတတ်၏။)