ဘုရား (၃) မျိုး

၁။ ပညာဓိက ဘုရားသည် လေးသင်္ချေ နှင့်ကမ္ဘာတစ်သိန်း ပါရမီ ဖြည့်ကျင့်တော်မူပါမှ ဘုရားအဖြစ်သို့ ရတော်မူ၏။
၂။ သဒ္ဓါဓိက ဘုရားသည် ရှစ်သင်္ချေ နှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်း ပါရမီတော် ဖြည့်ကျင့်တော်မူပါမှ ဘုရားအဖြစ်သို့ ရတော်မူ၏။
၃။ ဝီရိယာဓိကဘုရားသည် တဆယ့်ခြောက်သင်္ချေ နှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်း ပါရမီတော်ဖြည့်ကျင့်တော်မူပါမှ ဘုရားအဖြစ်သို့ ရရှိတော်မူ၏။
(အဘိဓမ္မာ ကထာ ဝတ္ထုကျမ်း)