ဘုံ (၄) မျိုး

၁။ အပါယ်ဘုံ - ငရဲ၊ တိရစ္ဆာန်၊ ပြိတ္တာ၊ အသူရကာယ်။
၂။ ကာမသုဂတိဘုံ - လူ့ပြည်နှင့် နတ်ပြည်ခြောက်ထပ်
၃။ ရူပဘုံ - ရူပဗြဟ္မာ ၁၆ ဘုံ။
၄။ အရူပဘုံ - အရူပဗြဟ္မာ ၄ ဘုံ
(သင်္ဂြိုဟ်)