ပရိတ်ကြီး (၁၁) သုတ်

၁။ မင်္ဂလသုတ်၊
၂။ ရတနသုတ်၊
၃။ မေတ္တသုတ်၊
၄။ ခန္ဓသုတ်၊
၅။ မောရသုတ်၊
၆။ ဝဋ္ဋသုတ်၊
၇။ ဓဇဂ္ဂသုတ်၊
၈။ အာဋာနာဋိယသုတ်၊
၉။ အင်္ဂုလိမာလသုတ်၊
၁၀။ ဗောဇ္ဈင်္ဂသုတ်၊
၁၁။ ပုဗ္ဗဏှသုတ်။