ပယ်အပ်သောတရား (၂) ပါး

၁။ အဝိဇ္ဇာ- သစ္စာလေးပါး မသိခြင်းတရား။
၂။ တဏှာ- တွယ်တာတပ်မက်ခြင်းတရား။