သောင်း (၄) ရပ်

၁။ ဇမ္ဗူဒီပါကျွန်း။
၂။ အဝီစိငရဲကြီး။
၃။ အသူရာပြည်။
၄။ တာဝတိံသာ။
ယူဇနာတစ်သောင်းစီ ကျယ်ကြ၏။