မစ္ဆရိယတရား (၅) ပါး

၁။ အာဝါသ - အရိပ်အာဝါသနှင့် အဆောက်အအုံ၌ ဝန်တိုခြင်း။
၂။ ကုလ - အမျိုးဂုဏ်၌ မာန်တက်၍ ဝန်တိုခြင်း။
၃။ လာဘ - လာဘ်၊ လာဘ၌ မမျှတလို၍ ဝန်တိုခြင်း။
၄။ ဝဏ္ဏ - အဆင်းမာန်တက်၍ ဝန်တိုခြင်း။
၅။ ဓမ္မ - မိမိသိသော တရား၌ သူတစ်ပါးသိရန် မလိုသဖြင့် ဝန်တိုခြင်း။