နန်းမ (၅) ဆောင်

၁။ အဂ္ဂမဟေသီမိဖုရားကြီး နေတော်မူသောတောင်နန်းမ။
၂။ ဒုတိယမိဖုရား နေတော်မူသော မြောက်နန်း။
၃။ တတိယမိဖုရား နေသော အလယ်နန်း။
၄။ စတုတ္ထမိဖုရား နေသော အနောက်နန်း။
၅။ အိမ်ရှေ့မင်းသားနေသော အရှေ့နန်း။