နိသဇ္ဇဒေါသမျိုး (၈) ပါး ( နေရာပြန် )

၁။ အတဒူရ = ဝေးလွန်းသော နေရာ။
၂။ သစ္စာသန္န = နီးလွန်းသော နေရာ။
၃။ ဥပရိဝါတ = လေညာ လေတင် အရပ်။
၄။ ဥန္နတပဒေသ = မြင့်လွန်းသော နေရာ။
၅။ အတိသမ္မုခ = မျက်နှာနှင့်တည့်တည့် အရပ်။
၆။ အတိပစ္ဆာ = နောက်ကျောတည့်တည့် အရပ်။
၇။ ဩနက = နိမ့်ကျလွန်းသော နေရာ။
၈။ ပဿ = ဘေးတိုက်တည့်တည့်နေရာ။