မစည်ကားအပ်သော အရပ် (၃) မျိုး

၁။ ဝိနိစ္ဆယသာလာ - အမှုစစ်ဆေးရာ တရားရုံးကို ဆို၏။
၂။ ဗန္ဓနာဂါရ - အချုပ်နှင့် ထောင်ကို ဆို၏။
၃။ သုဿန - သုသာန် သင်္ချိုင်းကို ဆို၏။