မြည်း၏ ကောင်းသောအကျင့် (၃) ပါး

၁။ ပင်ပန်းသော်လည်း လေးသောဝန်ကို ရွက်ဆောင်တတ်ခြင်း။
၂။ အချမ်းအပူကိုလည်း မကြောက်ခြင်း။
၃။ ရောင့်ရဲလွယ်ခြင်း။