သဒ္ဓါခြင်း (၄) ပါး

၁။ အာဂမနသဒ္ဓါ - ဘုရားလောင်းတို့၏ သဒ္ဓါခြင်း၊ ဘုရားဆုတောင်းသည်မှစ၍ လာသောကြောင့် အာဂမနမည်၏။
၂။ အဓိဂမနသဒ္ဓါ - အရိယာသာဝကတို့၏ သဒ္ဓါခြင်း။ ထိုးထွင်း၍ လာသောကြောင့် အဓိဂမန မည်၏။
၃။ ဩကပ္ပနသဒ္ဓါ - ရတနာသုံးပါးအား မတုန်မလှုပ်သော သဒ္ဓါခြင်း။
၄။ ပသာဒသဒ္ဓါ - ကြည်လင်သောစိတ်ဖြင့် ကြည်ညိုဖွယ် သဒ္ဓါခြင်း။