မဟာလတာတန်းဆာဝတ်ဆင်နိုင်သူ အမျိုးသမီး (၃) ယောက်

၁။ ဗန္ဓုလစစ်သူကြီးကတော် - မာလိကာ။
၂။ ဘုရားကျောင်းဒါယိကာမကြီး - ဝိသာခါ။
၃။ ဗာရာဏသီသူဌေးသမီး - သုမန။
(နိပါတ်တော် မဟာဝင်)