ဖဿ (၆) ပါး

၁။ စက္ခုသမ္ဖဿ - မျက်စိ၌ တွေ့ထိခြင်း။
၂။ သောတ သမ္ဖဿ - နား၌ တွေ့ထိခြင်း။
၃။ ဃာန သမ္ဖဿ - နှာခေါင်း၌ တွေ့ထိခြင်း။
၄။ ဇိဝှာသမ္ဖဿ - လျှာ၌ တွေ့ထိခြင်း။
၅။ ကာယသမ္ဖဿ - ကိုယ်၌ တွေ့ထိခြင်း။
၆။ မနောသမ္ဖဿ - စိတ်၌ တွေ့ထိခြင်း။
(သင်္ဂြိုဟ်)