ဝဋ် (၃) ပါး

၁။ ကိလေသာဝဋ် - သတ္တဝါဖြစ်ခြင်းကြောင့် ကိလေသာ ဖြစ်ပေါ်၏။ (ကိလေသဝဋ်)
၂။ ကမ္မဝဋ် - ကိလေသာ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့် ကာမဂုဏ်အမှုကို ပြုလုပ်၏။(ကမ္မဝဋ်)
၃။ ဝိပါကဝဋ် - ကာမဂုဏ်မှု ပြုကျင့်မှုကြောင့် နာမ်ရုပ် သတ္တဝါကောင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်း။(ဝိပါကဝဋ်)
သတ္တဝါတို့သည် ထိုဝဋ်သုံးပါးဖြင့် သံသရာ၌ လည်၍ နေကြ၏။