ပညာရှိ စွန့်ပယ်ရာသောသူ (၁၁) ဦး

၁။ လောဘံ - အလိုကြီးသောသူ၊
၂။ ကောဓံ - အမျက်ကြီးသောသူ၊
၃။ မဒံ - မာန်ယစ်သောသူ၊
၄။ မာနံ - ထောင်လွှားသောသူ၊
၅။ တိန္ဒံ - ပျင်းသောသူ၊
၆။ ဣဿံ - သူတပါး၏ စည်းစိမ်ကို ငြူစူတတ်သူ၊
၇။ ပမာဒံ - ကုသိုလ်ကောင်းမှု၌ မေ့လျော့သောသူ၊
၈။ သောဏ္ဍံ - သေအရက် အသောက်ကြူးသောသူ၊
၉။ နိဒ္ဒါလုကံ - အအိပ်ကြူးသောသူ၊
၁၀။ မက္ခံ - ကျေးဇူးချေတတ်သောသူ။
၁၁။ မစ္ဆေရဉ္စ - ဝန်တိုသောသူ။