သိဒ္ဓိ (၁၀) ပါး

၁။ ယောဗ္ဗန သိဒ္ဓိ - မအိုခြင်း၊
၂။ အာရေဂျ သိဒ္ဓိ - အနာရောဂါကင်းခြင်း၊
၃။ အာယု သိဒ္ဓိ - အသက်ရှည်ခြင်း၊
၄။ ကာယ သိဒ္ဓိ - ဓားလှံသေနတ်၊ လက်နက်မျိုးစုံပြီးခြင်း၊
၅။ ပီယ သိဒ္ဓိ - သူတကာကချစ်ခြင်း၊
၆။ ဓန သိဒ္ဓိ - ရွှေငွေဖြစ်ခြင်း၊
၇။ ပထဝီ သိဒ္ဓိ - မြေကြောရှုံ့ခြင်း၊
၈။ ဥဒက သိဒ္ဓိ - ရေပေါ်၌ သွားနိုင်ခြင်း၊
၉။ အာကာသ သိဒ္ဓိ - ကောင်းကင်၌ သွားနိုင်ခြင်း၊
၁၀။ ဣဒ္ဓိဝိဓ သိဒ္ဓိ - အထူးထူး အပြားပြား တန်ခိုးပြနိုင်ခြင်း။

တနည်း

၁။ စိန္တာမယ သိဒ္ဓိ - အတတ်ပညာဖြင့် စိတ်မှ ရွတ်ဆို၍ ကောင်းကင်၌ ဆင်မြင်းစသော ထူးဆန်းသော အရာဌာန ဟူသမျှတို့ကို ဖန်ဆင်း၍ ပြနိုင်ခြင်း၊
၂ - ၁၀။ အထက်ပါ အတိုင်း။