သဒ္ဒ (၄) ပါး (အသံ)

၁။ စိတ္တဇသဒ္ဒ - စကားပြောဟောသော လေသံ။
၂။ စိတ္တပစ္စယ သဒ္ဒ - စောင်းသံ၊ ပလွေသံ စသောအသံ။
၃။ ဥတုဇသဒ္ဒ - မိုးသံ၊ လေသံ၊ ဝမ်းတွင်းက မြည်သံ။
၄။ ဥတုသမုဋ္ဌာနိကသဒ္ဒ - လေခတ်သဖြင့် သစ်ခက် စသည်တို့ အချင်းချင်းတိုက်၍ ဖြစ်သောအသံ။