လှူခြင်း (၂) မျိုး

၁။ ပုဂ္ဂလိကဒါန - အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကို ရည်ညွှန်း၍ ပေးသော အလှူဒါန။
၂။ သံဃိကဒါန - ပုဂ္ဂိုလ်မရွေး သံဃာတော်အပေါင်းကို ရည်ရွယ်၍ လှူသောဒါန။