သမ္မပ္ပဓာန် တရား (၄) ပါး

၁။ ရှေးကပြုခဲ့ဖူးသော အကုသိုလ်တရားများကို မပွားအောင် တားဆီးခြင်း။
၂။ မပြုရသေးသော အကုသိုလ်တရားကို မပြုလုပ်မိအောင် သတိပြု၍ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း။
၃။ ပြုပြီးသော ကုသိုလ်တရားကို ပွားများအောင် ပြုလုပ်ခြင်း။
၄။ မပြုရသေးသော ကုသိုလ်တရားကို ပြုနိုင်အောင် အားထုတ်ခြင်း။