မဟလ္လတာတန်ဆာ၏ ဂုဏ် (၅) ပါး

၁။ ရွှေစင်တစ်သိန်း၊ ဝဇီရစိန် လေးကွမ်းစား၊ ပုလဲ တစ်ဆယ့်တစ်ကွမ်းစား၊ သန္တာနှစ်ကွမ်းစား၊ ပတ္တမြား သုံးဆယ့်သုံးကွမ်းစားမျှသော ရတနာတို့ဖြင့် ပြုလုပ်ရခြင်း။
၂။ ပန်းထိမ် ငါးရားတို့ဖြင့် ပြုလုပ်ရခြင်း။
၃။ လက်ခငွေတစ်သိန်းပေးရခြင်း။
၄။ လေးလတိုင်တိုင် လုပ်ရခြင်း။
၅။ အဖိုး ကိုးကုဋေ ထိုက်တန်ခြင်း။