မဟာသယန (၁၈) မျိုး

၁။ လက်လေးသစ်ထက်လွန်သော အမွေးရှိသော ကော်ဇောကြီး၊
၂။ ရတနာတို့ဖြင့် ဆန်းကြယ်သော သားမွေးဖြင့်ပြီးသော အခင်း၊
၃။ သားမွေးဖြင့် ပြုအပ်သော ဖြူသောအခင်း၊
၄။ တခဲနက် ပန်းပွင့်ရှိသော သားမွေးဖြင့် ပြီးသောအခင်း၊
၅။ လဲဖြင့် သွတ်သော သားမွေးဖြင့်ပြီးသော အခင်း၊
၆။ ခြင်္သေ့ရုပ်၊ ကျားရုပ်စသော အရုပ်တို့ဖြင့် ဆန်းကြယ်သော သားမွေးဖြင့်ပြီးသော အခင်း၊
၇။ တစ်ဖက်သာ အမွေးရှိသော သားမွေးဖြင့်ပြီးသော အခင်း၊
၈။ နှစ်ဖက်သာ အမွေးရှိသော သားမွေးဖြင့်ပြီးသော အခင်း၊
၉။ ရွှေချည်ဖြင့် ချုပ်အပ်သော လျှော်ဖြင့်ရော၍ ရက်သော အခင်း၊
၁၀။ ရွှေချည်ဖြင့် ချုပ်အပ်သော ပိုးချည်ဖြင့်ရက်သော အခင်း၊
၁၁။ တစ်ကျိပ်ခြောက်ယောက်သော ကချေသည်တို့သည် ရပ်၍ က လောက်သော သားမွေးဖြင့်ပြီးသော အခင်း၊
၁၂။ ဆင်ကုန်းနှီး၊
၁၃။ မြင်းကုန်းနှီး၊
၁၄။ ရထားကုန်းနှီး၊
၁၅။ ညောင်စောင်းနှင့် အမျှပြု၍ ချုပ်သောအခင်း၊
၁၆။ ဝံပိုင်ရေဖြင့် ချုပ်အပ်သော အခင်း၊
၁၇။ အထက်၌ ဗိတာန်နီကြက်အပ်သောအခင်း၊
၁၈။ ခေါင်းအုံး ခြေအုံး နှစ်ဖက်ရှိသောအခင်း။

ဥစ္စာသယန မဟာသယနမျိုး အပြား (၂၀) ကိုလည်းကြည့်၊