ရဟန်းများဆွမ်းမခံအပ်သော အရပ်များ (၆) ပါး

၁။ သုရာအရက် ရောင်းရာဌာန။
၂။ ယောက်ျားမိန်းမ မမည်သူတို့၏အိမ်။
၃။ ရဟန်းမိန်းမနှင့် သီလရှင်ဇရပ်။
၄။ အပျိုကြီးအိမ်။
၅။ ပြည့်တန်ဆာမအိမ်။
၆။ လင်မရှိ မုဆိုးမအိမ်။
လင်္ကာ။ ။ သုရာ သောက်ထုပ်၊ သေတင်းကုပ်၊ ပဏ္ဍုက် - ဘိက္ခုမ။ ပျိုကြီးဂေဟာ ၊ ပြည့်တန်ဆာ၊ လင်ကွာ မုဆိုးမ။ ဤ ခြောက်အိမ်တွင်၊ အကျွမ်းဝင်၊ ဆွမ်းလျှင်မခံရ။
(မဇ္စျိမပဏ္ဏာသ)