မတိုင်ပင်အပ်သူ (၅) ယောက်

၁။ ဣတ္ထိဓုတ္တ - မိန်းမအလွန်အကျူးလိုက်စားသူ။
၂။ သုရာဓုတ္တ - အရက်အလွန်အကျွံသောက်စားသူ။
၃။ မဟိစ္ဆ - အလိုရမ္မက်အားကြီးသူ။
၄။ ကောဓဗဟုလ - အမျက်ဒေါသအားကြီးသူ။
၅။ အဗျတ္တ - မလိမ္မာမိုက်မဲသူ။