နမောတဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ ဆိုသော နတ်မင်းကြီး (၅) မျိုး

၁။ သာတာဂိရိ နတ်မင်းကြီး - နမောဟု ရှိခိုး၏။
၂။ အသူရိန် နတ်မင်းကြီး - တဿဟု ရှိခိုး၏။
၃။ စတုမဟာရာဇ် နတ်မင်းကြီးလေးပါး - ဘဂဝတောဟု ရှိခိုးကြ၏။
၄။ သိကြားမင်း - အရဟတောဟု ရှိခိုးကြ၏။
၅။ ဗြဟ္မာမင်း - သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿဟု ရှိခိုး၏။